Bobřík informatiky

Informatická soutěž pro žáky základních a středních škol

Pravidla soutěže

Pravidla

1. Soutěžící vyplňuje test na počítači v prostředí webového prohlížeče (na adrese www.ibobr.cz).

2. Na zpracování 12 otázek testu je dáno 40 minut

 • Kategorie Mini - 1. stupeň ZŠ - má na 12 otázek 30 minut.
 • Krajské / celostátní kolo Senior - na 15 otázek 60 minut.

3. Soutěžící odpovídá na otázky zaškrtnutím správné odpovědi, vyplněním textového pole, nastavením správné situace klikáním nebo taháním myší, sestavením programu pomocí myši.

 • U interaktivních otázek se odpověď odešle kliknutím  na tlačítko Uložit odpověď).
 • Některé otázky jsou programovací, v nich soutěžící sestavuje z bloků program. Program může vícekrát spustit a po každém spuštění se dozví, zda je program správný. Každé spuštění se ukládá jako odpověď.
 • Odpověď je možno později změnit. Uloží se poslední odeslaná odpověď (kdyby napsal správnou odpověď a pak poslal znovu špatnou, počítá se špatná).
 • Zpětně nastavit volbu „Nechci odpovídat“ lze pouze u otázek s výběrovými odpověďmi.

4. U každé otázky je napsáno, kolik bodů soutěžící získá za správnou odpověď a kolik bodů ztratí, pokud neuhodne.

 • Pokud soutěžící neodpoví (např. neodešle žádný program) nebo zaškrtne "Nechci odpovídat", získá za otázku 0 bodů.
 • U některých otázek, kde test dává zpětnou vazbu k tomu, jestli žák odpověděl správně nebo ne, není možno po odeslání první odpovědi nastavit Nechci odpovídat.

5. Test je možno kdykoliv předčasně ukončit klepnutím na tlačítko Hotovo.

 • Za předčasné ukončení testu tlačítkem Hotovo nelze získat žádné body navíc. Nehraje se na čas.
 • Výjimkou je krajské/ústřední kolo, kde při stejném počtu bodů se lépe umístí soutěžící s kratším časem.

6. Není dovolena žádná nápověda. Použít papír na psaní poznámek je povoleno.

 • Není povoleno používat komunikační nástroje (aplikace v počítači, mobilu apod.).
 • Není dovoleno přepínání mezi okny prohlížeče a mezi aplikacemi. Hrozí, že se bude špatně ukazovat zbývající čas do konce testu.

7. Není dovoleno jednomu a témuž žákovi absolvovat během testovacího dne test vícekrát a soutěžit opakovaně.

 • Výjimku např. pro handicapované žáky povoluje školní koordinátor – viz menu O soutěži / Jak zorganizovat soutěž na škole, bod 4. Mimořádné situace.
 • Očekáváme, že soutěžící jsou čestní lidé a nepodvádějí.
 • Očekáváme, že funguje dozor ve třídě.
 • Školní koordinátor po soutěži kontroluje soutěžící ze své školy. U kategorií, u nichž se sestavuje celostátní pořadí (typicky Junior, Senior) má právo u svých žáků změnit status z oficiálních na anonymní (a tudíž je vyřadit z celostátního pořadí), pokud má pochyby o férovosti jejich soutěžení.

Bodování úloh

Úlohy jsou rozděleny do tří skupin: lehké, střední a těžké. V testu se nachází po třetině úloh od každé obtížnosti. Za správnou odpověď lze tak získat různý počet bodů, stejně tak za nesprávnou odpověď je různý počet bodů odebrán. U interaktivních a programovacích úloh se za nesprávnou odpověď body nestrhávají.

náročnost správná odpověď nesprávná odpověď bez odpovědi
lehká 9 -3 0
střední 12 -4 0
těžká 15 -5 0

Každý soutěžící začíná se startovním počtem 48 bodůÚspěšným řešitelem je ten, kdo získá 120 bodů (u kategorie Mini v r. 2023 se startuje z 28 bodů a limit je kulatých 100 bodů).

V postupovém krajském kole je 15 otázek, zde je startovním počtem 60 bodů, maximální dosažitelné skóre 240 bodů a hranice úspěšného řešitele 150 bodů.