Bobřík informatiky

Informatická soutěž pro žáky základních a středních škol

Jak se dozvíte výsledky

Tento článek je věnován podrobnému vysvětlení, jak se při ostré soutěži soutěžící nebo jeho učitel dozví jeho výsledky.

1.) Soutěžící

potřebuje znát své heslo soutěžícího

1. V poli Výsledky soutěžícího (v pravém sloupci webové stránky) se znovu přihlásí do svého skončeného testu.

  • zjistí počet získaných bodů
  • zjistí správné odpovědi na otázky (pokud již soutěžení skončilo a odpovědi jsou zveřejněny) a přehled, jak odpovídal na otázky.
  • případně zjistí své celostátní pořadí (pokud je oficiální soutěžící, pokud se v dané kategorii celostátní pořadí stanovuje a pokud bylo již zveřejněno)
  • může si vygenerovat pamětní list (nebo diplom, pokud je oficiální soutěžící a úspěšný řešitel)

2.) Školní koordinátor

Mladší kategorie

U kategorií Mini, Benjamin a Kadet nevytváříme celostátní pořadí. Školní koordinátor tak vidí výsledky žáků své školy po přihlášení v nabídce Výsledky a statistiky / Všichni soutěžící mojí školy.

Starší kategorie

a) pořadí oficiálních soutěžících (týká se pouze středoškolských kategorií Junior a Senior).

Po přihlášení v nabídce Výsledky a statistiky / Oficiální soutěžící mojí školy  najde seznam oficiálních soutěžících ze své školy v jednotlivých kategoriích (s počty bodů a pořadím u autorizovaných soutěžících). Pokud se seznam nezobrazuje, patrně dosud není celostátní pořadí stanoveno.

  • Každému autorizovanému soutěžícímu může znovu vytisknout diplom.

Poznámka: Seznam úplně všech soutěžících může koordinátor získat v nabídce Výsledky a statistiky / Všichni soutěžící mojí školy. Tam jsou k dispozici i soutěžní kódy žáků.

  • Zde najde výsledky své školy i koordinátor, který neprovedl autorizaci. 

b) Výsledky jednotlivců

U každého svého soutěžícího si může zobrazit, na které otázky odpověděl správně a na které špatně. Potřebuje k tomu heslo soutěžícího (zjistí jej v seznamu svých soutěžících pod odkazem Výsledky a statistiky / Všichni soutěžící mojí školy), které vepíše do pole Výsledky soutěžícího na titulní stránce webu soutěže (vpravo pod polem pro přihlášení koordinátora).

c) Správné odpovědi 

Správné odpovědi koordinátor najde po přihlášení v menu Výsledky a statistiky / Správná řešení úloh.

Správné odpovědi na všechny otázky dané kategorie obsahují:

  • správnou odpověď a ostatní varianty,
  • zdůvodnění správné odpovědi, příp. vysvětlení, proč jsou jiné odpovědi špatně
  • vysvětlení, proč je úloha informatická.

Jednotlivé otázky s odpověďmi může učitel promítat při hodině a vést nad nimi se žáky rozpravu.

d) Listiny vítězů

Listiny vítězů obsahují přibližně 5 % nejlepších oficiálních soutěžících kategorie. 

O výsledcích

Pořadí a úspěšnost škol nezjišťujeme a nevíme je tedy ani my.

Naším záměrem není hodnotit školy, pořadí jednotlivců používáme jako vnější motivaci pro soutěživé žáky. Spíše je nám blízká snaha soutěžících dosáhnout maximálního počtu bodů, zdolat všechny otázky, poprat se sám se sebou, ulovit bobříka. Musíme přitom respektovat GDPR, tedy pro ZŠ nestanovujeme celostátní pořadí (k tomu bychom museli mít skutečná jména soutěžících a tudíž písemný souhlas jejich rodičů se zveřejněním - a tím bychom zatížili učitele, což nechceme).