Bobřík informatiky

Informatická soutěž pro žáky základních a středních škol

Věkové kategorie

Soutěž je určena žákům 3. – 9. tříd základních škol a studentům středních škol. Soutěžící jsou od roku 2023 rozděleni do kategorií podle toho, jaký ročník školy navštěvují:

Kategorie Věk Počet otázek Doba testu
Mini 3. – 4. r. ZŠ 12 30 min
Benjamin 5. – 6. r. ZŠ (prima osmiletého gymnázia) 12 40 min
Kadet 7. – 8. r. ZŠ (sekunda - tercie osmiletého gymnázia) 12 40 min
Junior 9. r. ZŠ – 1. r. SŠ (kvarta – kvinta osmiletého gymnázia) 12 40 min
Senior 2. – 4. r. SŠ (sexta – oktáva osmiletého gymnázia) 12 40 min

.Pravidla pro účast

  • Žák nesmí soutěžit ve více kategoriích. Někdy totiž zařazujeme do dvou kategorií tutéž nebo velmi podobnou otázku, jejím řešením ve vyšší kategorii by takový soutěžící získal neoprávněnou výhodu pro svoji kategorii. Pokud žák soutěží ve starší kategorii, je to v pořádku, ale nesmí již soutěžit ve své kategorii.
  • Žák nesmí soutěžit v mladší kategorii. Může si test "zahrát", ale koordinátor takového žáka musí odstranit z oficiálního pořadí.
  • Testování "mimo soutěž" se mohou zúčastnit i jiní žáci, učitelé apod. Důležité je, aby svoji účast nahlásili školnímu koordinátorovi, který je z oficiálního pořadí vyškrtne (svoje body i správné odpovědi se dozvědí a nebudou "překážet" v oficiálním pořadí).