Bobřík informatiky

Informatická soutěž pro žáky základních a středních škol

Soutěžní test nanečisto

Chcete si vyzkoušet, jak vypadá soutěžní test?

Spusťte si archivní test. Prohlédnete si prostředí, ve kterém soutěž probíhá, projdete si typické soutěžní úlohy, zkusíte zaškrtávat odpovědi.

Na konci se dozvíte počet získaných bodů, jak jste odpovídali, dozvíte se správné výsledky a jejich zdůvodnění.

Současně si také prohlédnete, jak vypadaly testy v loňských ročnících.

Učitelé, archívní testy můžete používat ve své výuce (např. jako doplňkové, motivační, nebo ve zvláštním tematickém celku Základy informatiky).

Archiv testů najdete v nabídce (nahoře). Během ostré soutěže je archiv vypnut.